SWiS NAUCZYCIELI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA – 21.09.2022 r.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa


Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
  2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
  3. Plan pracy w roku szkolny 2022/2023: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.
  4. Zmiany w podstawie programowej w roku szkolnym 2022/2023

Termin spotkania: 21 września 2022 r. godzina 17.00
Miejsce: spotkanie online, osoby które zgłoszą chęć uczestnictwa otrzymają link do spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Radosław Sroka tel. 600-754-901 lub na adres email: radoslaw.sroka@wolowpce.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.09.2022 r.

Oferty szkoleniowe są również dostępne na stronie centrum www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

   Doradca metodyczny                              Dyrektor PCE i PPP w Wołowie          
   mgr Radosław Srokam gr Krystyna Adaśko