Nowy termin szkolenia online pt. „Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej – I etap edukacyjny”

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami w ramach I etapu edukacyjnego!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.:

„Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej –
I etap edukacyjny”


Cel szkolenia:
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnej pracy dydaktycznej z uczniem z autyzmem.

Zagadnienia:
  1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z autyzmem (ze zwróceniem uwagi na efektywną komunikację z otoczeniem oraz funkcjonowanie społeczne).
  2. Wsparcie ucznia z autyzmem – bariery i zasoby w środowisku szkolnym.
  3. Sposoby rozpoznawania i wykorzystania mocnych stron ucznia z autyzmem w szkole.

  • Osoba prowadząca: dr Lidia Sikora – pedagog, logopeda, doradca metodyczny ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukcyjnymi i kształcenia specjalnego, edukator.
  • Miejsce szkolenia: Platforma Microsoft Teams
  • Forma szkolenia online: prezentacja multimedialna
  • Koszt szkolenia: 41 zł/os.
  • Termin szkolenia: 28.02.2022 r. (poniedziałek)
  • Godzina rozpoczęcia: 17:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 21.02.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: