OFERTA FORM DOSKONALENIA – CZERWIEC 2021

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line w miesiącu czerwcu

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams

KONSULTACJE

 1. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
 • Termin i godzina spotkania: 15.06.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Wsparcie rodziców w odkrywaniu predyspozycji dzieci.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 14.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 22.06.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Wybory zawodowe uczniów w kontekście potrzeb i oczekiwań rynku pracy.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 21.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 29.06.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Rozmowy o wychowaniu dzieci do samodzielności i roli rodziców i nauczycieli.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 28.06.2021 r.

2. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

 • Termin i godzina spotkania: 09.06.2021 r., godz. 15.00 – 16.30
 • Temat spotkania: Awans zawodowy w praktyce – przepisy dotyczące awansu zawodowego oraz wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji z przebiegu stażu.
 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 07.06.2021 r.

3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

 • Termin i godzina spotkania: czwartek, godz. 12.00 – 16.00
 • Temat spotkania: Dostosowanie arkusza maturalnego z matematyki do nowych wymagań egzaminacyjnych – matura 2021 r.
 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału:

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi konsultacjami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranej konsultacji, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranej konsultacji.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)

SWiS NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Termin i godzina spotkania: 07.06.2021 r., godz. 15.00 – 17.00
 • Temat spotkania: Sieć polonistów szkół ponadpodstawowych po sprawdzeniu egzaminu maturalnego z j. polskiego 2021 (doświadczenia egzaminatorów po sprawdzeniu prac).
 • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 04.06.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem SWiS proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania SWiS, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranym spotkaniu SWiS.


SZKOLENIA

 • Termin i godzina spotkania: 07.06.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: W każdym dziecku tkwi potencjał.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 04.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 08.06.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka w szkole/placówce.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 07.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 09.06.2021 r., godz. 17.00 – 18.30
 • Temat spotkania: Kształtowanie odporności psychicznej dzieci.
 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 08.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 21.06.2021 r., godz. 16.00 – 17.30
 • Temat spotkania: Rozmowy wokół zdrowia psychicznego. Radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie stresem.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 18.06.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 28.06.2021 r., godz. 13.00 – 14.30
 • Temat spotkania: Obserwacja dziecka 3, 4 – letniego w kontekście oceny rozwoju społeczno – emocjonalnego i poznawczego.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 25.06.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi szkoleniami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka
Druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski bądź poniżej.


Odnośniki:


Załączniki: