OFERTA FORM DOSKONALENIA – LISTOPAD 2021

Oferta form Doskonalenia

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu listopadzie

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


SZKOLENIA


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!