OFERTA FORM DOSKONALENIA – STYCZEŃ 2023

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu styczniu

Miejsce form doskonalenia – Platforma ClickMeeting / Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


SZKOLENIA


SPOTKANIA


SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)


KONSULTACJE


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!