Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego 11.2021 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY”


  • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania online: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, pl. Zamkowy 18
  • Termin spotkania: TERMIN ZOSTANIE PODANY PO OGŁOSZENIU TERMINU PRZEZ OKE
  • Godzina rozpoczęcia:

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia …………….. r. na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!