Spotkanie SWiS nauczycieli matematyki – 20.10.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI


„EGZAMIN MATURALNY – ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2023”


  1. Spotkanie dla nauczycieli matematyki dotyczące nowych wytycznych przekazanych przez CKE, odbędzie się w charakterze szkolenia w związku z nową formułą na egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023.

  • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
  • Termin spotkania: 20.10.2022 r. (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 19.10.2022 r. (środa) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania linku umożliwiającego udział w spotkaniu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!