Szkolenie online „Alternatywne formy pracy z tekstem” – 12.10.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Alternatywne formy pracy z tekstem”


Cel szkolenia:
 • Poszerzenie bazy pomysłów na pracę z tekstem oraz promocję czytelnictwa.

Zagadnienia:
 • Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi formami pracy z tekstem:
  • od zrozumienia kontekstu w tekście, przez wprowadzenie intertekstu po kulturę remiksu;
  • strategie pracy z książką proponowane przez Martina Widmarka – użycie specjalnych kart tzw. „Przyjaciół Czytania”;
  • metody opowiadania historii – storytelling;
  • ikonotekst, geopoetyka, lapbook, swobodny tekst Celestyna Freineta czy liberatura;

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting
 • Forma szkolenia online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 12.10.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 10.10.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: