Szkolenie online „LearningApps – aplikacje edukacyjne i ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję” – 14.12.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

LearningApps – aplikacje edukacyjne i ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję


Cel szkolenia:
 • Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do organizowania zajęć opartych na aktywności i współpracy uczniów.
 • Korzystanie z gier oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania-uczenia się.
 • Wykorzystywanie aktywizujących metod pracy przy stosowaniu TIK.
 • Wsparcie procesu uczenia się i nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych i multimedialnych modułów.

Zagadnienia:
 • Podczas szkolenia uczestnicy poznają Platformę i możliwości tworzenia (oraz użytkowania, współdzielenia i publikowania) gier edukacyjnych w wielu kategoriach:
  • selekcja: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, wykreślanka słowna;
  • przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach;
  • porządkowanie: oś czasu i ustalanie kolejności;
  • pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli;
  • narzędzia: głosowanie, mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online;
  • gry i zadania dla większej liczby graczy.
 • Ponadto uczestnicy zapoznają się z przykładowymi aplikacjami do przygotowania zadań interaktywnych. 

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting
 • Forma szkolenia online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej.
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 14.12.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2,5 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 12.12.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: