Szkolenie online pt. „Escape room w programie Genial.ly”

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.:

„Escape room w programie Genial.ly”


Cel szkolenia:
 • Nabycie umiejętności tworzenia wirtualnego escape roomu w programie Genial.ly.
 • Poznanie dodatkowych aplikacji wzbogacających ER.

Zagadnienia:
 1. Korzyści edukacyjne.
 2. Zasady tworzenia escape roomu on-line.
 3. Jak projektować escape room, przydatne opcje Genial.ly i dodatkowe narzędzia.
 4. Rodzaje, treść i forma zadań.
 5. Plan gry – jak i gdzie ukrywać zadania, jak planować kolejne przejścia.
 6. Jak nagradzać uczestników.

 • Osoba prowadząca: Edukator DBP  
 • Miejsce szkolenia: Platforma ClickMeeting
 • Forma szkolenia online: wykład, demonstracja, ćwiczenia
 • Wymagania: Podstawowa znajomość programu Genial.ly i tworzenia na niej projektów
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 17.11.2021 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz.)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 15.11.2021 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: