Szkolenie „Wspieranie rozwoju dziecka. Nauka, relacje rówieśnicze, samorozwój” – 17.01.2023 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne:

„Wspieranie rozwoj dziecka. Nauka, relacje rówieśnicze, samorozwój”


Cel szkolenia:
 • Określenie przyczyn powodzenia lub trudności w osiąganiu sukcesu w szkole i samorozwoju.

Zagadnienia:
 1. Na czym polega proces uczenia i dlaczego czasem nie udaje się osiągnąć sukcesu?
 2. Jak rozpoznać możliwości dziecka i jak je wykorzystać w pracy z nim?
 3. Podstawowe metody pracy z dziećmi o różnych preferencjach sensorycznych.
 4. Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu motywacji do nauki.

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia : Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
 • Forma szkolenia (zajęcia stacjonarne) – wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: część I17.01.2023 r. (wtorek); część II7.02.2023 r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 16.01.2023 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: