Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Zainteresowani nauczyciele!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie informuje o możliwości udziału w kursie kwalifikacyjnym w zakresie:

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wyżej wymieniony kurs kwalifikacyjny realizowany będzie przez następujące placówki doskonalenia:
  1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Pedagogiczno – Psychologicznego w Górze.
    • planowany termin umieszczenia kursu w ofercie placówki – listopad 2021 r.
  2. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
    • planowany termin umieszczenia kursu w ofercie placówki – listopad 2021 r.
  3. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
    • planowany termin umieszczenia kursu w ofercie placówki – styczeń bądź luty 2022 r.