Dotyczy szkolenia „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie nt.: „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”, które miało być zrealizowane w dniach 03-04.10.2020 r. z przyczyn niezależnych od nas, zostaje przełożone.

Przewidywany termin szkolenia to kwiecień/maj.
O nowych terminach szkolenia zostaną Państwo poinformowani w możliwie najbliższym czasie.
Przepraszamy za utrudnienia.