Seminarium „Guliwer w krainie Liliputów, czyli inny wśród nas” – 05.04.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na seminarium stacjonarne:

„Guliwer w krainie Liliputów, czyli inny wśród nas”


Cel szkolenia:
  • Prezentacja i analiza scenariuszy zajęć dotyczących tolerancji, inności, uprzedzeń jakie funkcjonują w społeczeństwie.

Zagadnienia:
  1. Uzmysłowienie uczniom, skąd biorą się uprzedzenia, jakie są jego mechanizmy, do czego to prowadzi.
  2. Pokazać uczniom na czym polega tolerancja, jak można nauczyć się jej, co to daje, że jesteśmy tolerancyjni.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
  • Miejsce seminarium: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
  • Forma seminarium – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt seminarium: bezpłatne
  • Termin seminarium: 05.04.2022 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w seminarium przyjmujemy do dnia 04.04.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: