Adresy mailowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Aleksandra Cnota – Mikołajec:

  • aleksandra@eduodo.pl

  • abi@eduodo.pl