Rejon Działania

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną placówkom przedszkolnym, szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Opieką obejmuje także dzieci od 0 do 6 r.ż zamieszkałe w rejonie działania placówki, które nie podjęły jeszcze edukacji w placówce oświatowej.
Pracownicy poradni udzielają również wsparcia dzieciom i wychowawcom Domu Dziecka w Oławie oraz wychowankom Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Terapeutycznych.

W rejonie działania poradni pomocą objęte są następujące placówki:

Miasto Oława:
 

 • Żłobek Miejski 
 • Miejskie Przedszkola Nr 1,Nr 2, Nr 3, Nr 4,
 • Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8
 • Gimnazjum Nr 1
 • Gimnazjum Nr 2
 • Gimnazjum Nr 3
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
 • Dom Dziecka, Zespół Pieczy Zastępczej 
 • Zespół Szkół Specjalnych


Gmina Oława:

 • Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Sobocisku
 • Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach
 • Szkoła Podstawowa w Osieku
 • Szkoła Podstawowa w Piskorzowie
 • Szkoła Podstawowa w Danielowicach
 • Szkoła Podstawowa w Gaci
 • Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach
 • Zespół Szkół w Bystrzycy Oławskiej


Gmina Domaniów:

 • Zespół Szkół w Domaniowie
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
 • Gminne Przedszkole w Polwicy