PPP Sieci

Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów od wielu lat umożliwia specjalistom w kręgu lokalnym aktywnie dzielić się wiedzą i umiejętnościami, wspólnie wykonywać wyznaczone zadania oraz zespołowo poszukiwać dobrych rozwiązań i sposobów radzenia sobie z problemami w zakresie oddziaływań wychowawczych i wyzwaniami edukacyjnymi.

Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów działa pod opieką koordynatorów:

  •  Aleksandra Bagińska – psycholog, 
  • Anna Poparda – Amrogowicz – pedagog,
  • Małgorzata Kruszakin – pedagog.

Do sieci współpracy i samokształcenia można się zgłaszać przez cały rok. Osoby zainteresowane współpracą w sieci proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy:

  • Aleksandra Bagińska – PSYCHOLOG – a.baginska@poradnia.olawa.pl
  • Anna Poparda – Amrogowicz – PEDAGOG – a.poparda-amrogowicz@poradnia.olawa.pl
  • Małgorzata Kruszakin – PEDAGOG – m.kruszakin@poradnia.olawa.pl 

Załącznik:

Sieć Współpracy i Samokształcenia jako nowa forma doskonalenia, konsultacji i wymiany doświadczeń (Plik PDF, 142 rozmiar KB)