Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Najnowsze aktualności

Harmonogram szkoleń: ,,Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku”

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w OŁAWIE zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na szkolenia Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. w zakresie matematyki

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych!!! Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.: „ZMIANY W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY