OFERTA FORM DOSKONALENIA – MARZEC 2024

1. SZKOLENIE STACJONARNE: „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego”

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Termin szkolenia: 27 marca 2024r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 13:00 (przewidywany czas – dwie godziny dydaktyczne)

2.SZKOLENIE STACJONARNE: „Motywowanie uczniów do nauki i działań społecznych”

Cel szkolenia:

Poznanie metod motywujących uczniów do aktywności na zajęciach

Omawiane treści:

 1. Własne przekonania na temat motywacji;
 2. Czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów
 3. Rola ocen w motywowaniu uczniów
 4. Sposoby na uniknięcie porażki;
 5. Czynności pobudzające pozytywną motywację do uczenia się;
 6. Proponowanie zadań angażujących uczestników;
 7. Przykładowe metody pracy (jak angażować uczniów)

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
 • Miejsce szkolenia: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia – wykład z prezentacją, ćwiczenia
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 12.03 r. (wtorek), powtórzenie zajęć 26.03 (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15.00 – 3 godziny dydaktyczne)

 

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 11.03 2024. (poniedziałek) na adres email: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl lub w siedzibie naszego Ośrodka. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl

3. SZKOLENIE ON-LINE: „Omówienie arkusza zadań etapu szkolnego XXI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – LOGICZNEGO oraz klucza odpowiedzi”

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
 • Termin szkolenia: 21 marca 2024r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas zajęć – 1 godz. dydaktyczna)