Akredytacja Kuratora Oświaty we Wrocławiu

Miło jest nam poinformować, że wysoka jakość usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Oławie została potwierdzona przyznaniem naszej placówce akredytacji Decyzją Nr 39/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
we Wrocławiu z dnia 29.08.2019 r.
Decyzja ta jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale również ogromnym zobowiązaniem wobec odbiorców oferty PODN,
którą staramy się stale  wzbogacać i uaktualniać tak, aby odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Decyzja Nr 39/2019 Kuratora Oświaty we Wrocławiu.(plik PDF 2MB)

Akredytacja Kuratorium Oświaty