WSPARCIE W KRYZYSIE

  1. PROJEKT „WSPARCIE W KRYZYSIE” to wspólny projekt Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ukierunkowany na działania wspierające dzieci i młodzież oraz ich środowisko rodzinne w obszarze ochrony zdrowia psychicznego przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2021/2022.

Zaproponowane działania skupiają się wokół radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem i jego konsekwencjami a w skrajnych sytuacjach kryzysem suicydalnym.

W załączaniu plakat promujący projekt (Plik PDF, 3 MB)


  1. AKTUALNOŚCI PROJEKTU w POPPPiDM w Oławie
  • 27 stycznia 2022 r. zapraszamy rodziców na spotkanie warsztatowe „Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym”szczegóły w odnośniku
  • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie działają dwa punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci borykających się z problemami emocjonalnymi:
    • w poniedziałek 16:00-17:00 – pedagog Małgorzata Urysz- Rosłońska
    • w środę 12:00-13:00 – psycholog Marta Franczak
  • w Bibliotece Pedagogicznej w Oławie można skorzystać z bogatej literatury dotyczącej zdrowia psychicznegoodnośnik do wystawy

ZREALIZOWANE ZADANIA

Dnia 13 stycznia 2022 r. w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (POPPPiDM), odbyło się spotkanie interdyscyplinarne placówek pomocowych na którym Dyrektor POPPPiDM - Pani Danuta Troska przedstawiła podstawowe zadania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oławie skierowane do rodziców i ich dzieci oraz oferty placówki w ramach projektu "Wsparcie w kryzysie".

W załączeniu - prezentacja ze spotkania interdyscyplinarnego (Plik PDF, rozmiar 558 KB)