Projekty

#Rozmawiaj#Reaguj

Kampania #Rozmawiaj#Reaguj jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

Spotkanie sieci „Jak radzić sobie ze szkolną  absencją  – bezpieczeństwo uczniów w szkole” z  przedstawicielami Policji, Sądu oraz Straży Miejskiej w Oławie W dniu 08.12.2014 r odbyło się  trzecie spotkanie w ramach sieci doskonalenia nauczycieli. Na moje zaproszenie w spotkaniu… Czytaj więcej »„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

W Powiecie Oławskim po raz kolejny ruszyły S I E C I W S P Ó Ł P R A C Y

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie… Czytaj więcej »W Powiecie Oławskim po raz kolejny ruszyły S I E C I W S P Ó Ł P R A C Y

Doskonalenie w sieci

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet III Wysoka jakośćsystemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół… Czytaj więcej »Doskonalenie w sieci

Powiatowy Program Wspomagania Powiatu Oławskiego

Opracowanie powstało na potrzeby projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim” realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji  „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”  współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego… Czytaj więcej »Powiatowy Program Wspomagania Powiatu Oławskiego

Projekt na półmetku!

Powiat Oławski przystąpił do projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie oławskim” realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu… Czytaj więcej »Projekt na półmetku!