„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

Spotkanie sieci

„Jak radzić sobie ze szkolną  absencją  – bezpieczeństwo uczniów w szkole”

z  przedstawicielami Policji, Sądu oraz Straży Miejskiej w Oławie

W dniu 08.12.2014 r odbyło się  trzecie spotkanie w ramach sieci doskonalenia nauczycieli. Na moje zaproszenie w spotkaniu wzięli udział:

  • Pani podinspektor Alicja Jędo – oficer prasowy KPP w Oławie;
  • Pan komisarz Paweł Urbańczyk – Naczelnik Wydziału Prewencji w KPP w Oławie;
  • Pani Beata Sobańska – Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oławie  –- Kurator Zawodowy Rodzinny;
  • Pan Piotr Gawerski – zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Oławie. 

Tematem spotkania była „Interwencja policji i sądu w szkole”. Zaproszeni goście  szczegółowo omówili najczęstsze problemy z jakimi spotykają się podczas działań w szkole lub związanych ze szkołą i uczniami. Wzajemnie uzupełniali swoje informacje. Merytorycznie odpowiadali na pytania uczestników spotkania. Szczególną uwagę zwracali na odpowiedzialność nauczycieli wobec prawa w kontekście zaniechania podejmowania interwencji oraz konieczności informowania rodziców o podejmowanych działaniach wobec uczniów. Prelegenci swoje wystąpienia popierali konkretnymi przykładami, szukali też właściwych rozwiązań w przedstawianych przez uczestników sytuacjach czy kryzysowych zdarzeniach w szkole. Wykazali się przy tym ogromną wiedzą, doświadczeniem i dużymi umiejętnościami w zakresie komunikacji i moderowania dyskusji w grupie zawodowej nauczycieli. Zaprosili uczestników do współpracy. Byli otwarci i gotowi do  pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych przypadku. 

Następnie nauczyciele mogli obejrzeć prezentację na temat stosowania środków w ramach upn oraz zasad właściwego oceniania i stosowania komunikatów zwrotnych. Na koniec pracowali nad schematem opinii o uczniu. 

Wszyscy uczestnicy spotkania wysoko ocenili spotkanie.                                                         

                                                                                                                                                                      Małgorzata Mrozińska – koordynator sieci wsparcia