Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym”

. Zainteresowani logopedzi i studenci logopedii Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie Planuje zorganizowanie warsztatów nt.: „Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.”… Czytaj więcej »Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym”

Doskonalenie w sieci

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet III Wysoka jakośćsystemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół… Czytaj więcej »Doskonalenie w sieci