OFERTA FORM DOSKONALENIA – GRUDZIEŃ 2023

1. SZKOLENIE STACJONARNE „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci”

Cel szkolenia:

Wypracowanie procedur wdrażania systemu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

Omawiane treści:

 1. Przeprowadzenie dyskusji wokół pojęć: system, przeciwdziałanie, krzywdzenie,
 2. Elementy systemu,
 3. Wypracowanie przykładowej procedury w przypadku stwierdzenie krzywdzenia dziecka.

 

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
 • Miejsce spotkania online: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia: wykład z prezentacją, ćwiczenia
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 12 grudnia 2023r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 dwie godziny dydaktyczne

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 11 grudnia 2023. (poniedziałek) na adres e-mail:
sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl, telefonicznie 71 30 33 923

lub osobiście w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl

2. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Tematyka spotkania:

XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Informacje o spotkaniu:

 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan–Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania: POPPPIDN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Termin spotkania: 13 grudnia 2023 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 12.00

3. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Temat spotkania:

Przeprowadzenie i podsumowanie V Powiatowego Konkursu Matematyka w Językach Obcych:

Omawiane treści:

 • trudność arkusza zadań,
 • najłatwiejsze i najtrudniejsze zadania,
 • wybór nagrodzonych uczniów,
 • rekomendacje do pracy na przyszły rok szkolny.

Informacje o spotkaniu:

 • Termin spotkania: 14 grudnia 2023
 • Godzina rozpoczęcia: 12:00