KONTAKT

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie 

plac Zamkowy 18, 55-200 Oława

Skrzynka EPUAP: /PPPOlawa/SkrytkaESP

 

Adresy mailowe pracowników.

Kontakt do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Kontakt do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt do Biblioteki Pedagogicznej.