Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

PODN Sieci

Zapraszamy nauczycieli na spotkania w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli” działających w roku szkolnym 2023/2024 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie:

  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki i informatyki – koordynator doradca metodyczny Ewa Stelczyk
  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych – koordynator doradca metodyczny Agnieszka Szawan – Paras
  • Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców – koordynator nauczyciel konsultant Jolanta Malanowska

oraz SWiS działające we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Oławie:

  • Sieć współpracy i samokształcenia logopedów – koordynator logopeda Elżbieta Brezdeń
  • Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów – koordynator psycholog Aleksandra Bronowicka i pedagog Anna Poparda – Amrogowicz
  • Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – koordynator pedagog i doradca zawodowy Jolanta Szuszkiewicz
  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – koordynatorzy nauczyciele bibliotekarze Agnieszka Koczur i Grażyna Mądra.

Informacje o spotkaniach nauczycieli w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zamieszczane są w zakładce „Aktualności”.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz facebooka!