styczeń 2022

OFERTA FORM DOSKONALENIA – LUTY 2022

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycielizaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line / stacjonarnych w miesiącu lutym Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SZKOLENIA 16.02.2022 r. „Nauka i zabawa… Czytaj więcej »OFERTA FORM DOSKONALENIA – LUTY 2022

Szkolenie online „Nauka i zabawa – grywalizowane quizy – Quizlet i Quizizz” – 16.02.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Oławie zaprasza na szkolenie online nt.: „Nauka i zabawa – grywalizowane quizy – Quizlet i Quizizz” Wprowadzenie: Quizlet to strona do przygotowywania fiszek i uczenia się.… Czytaj więcej »Szkolenie online „Nauka i zabawa – grywalizowane quizy – Quizlet i Quizizz” – 16.02.2022 r.

Nowy termin szkolenia online pt. „Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej – I etap edukacyjny”

Zainteresowani nauczyciele pracujący z uczniami w ramach I etapu edukacyjnego!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online pt.: „Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej –I etap edukacyjny” Cel szkolenia: Rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnej pracy dydaktycznej z… Czytaj więcej »Nowy termin szkolenia online pt. „Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej – I etap edukacyjny”

Szkolenie pt. „Asertywność w zawodzie nauczyciela”

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne: „Asertywność w zawodzie nauczyciela” Cel szkolenia: Pomoc nauczycielom w kształtowaniu postawy asertywnej w kontaktach z uczniami i rodzicami; Asertywny nauczyciel. Zagadnienia:… Czytaj więcej »Szkolenie pt. „Asertywność w zawodzie nauczyciela”

Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego – 23.02.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO „Edukacja filozoficzna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej” Temat spotkania: Dobre praktyki w pracy z uczniami w zakresie.: Kształtowania u uczniów… Czytaj więcej »Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego – 23.02.2022 r.

Spotkanie SWiS nauczycieli informatyki i przedmiotów informatycznych – 24.02.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!! Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI INFORMATYKI „Jak aktywizować uczniów podczas pandemii ? – Organizacja Powiatowego Konkursu Informatycznego” Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie Miejsce spotkania… Czytaj więcej »Spotkanie SWiS nauczycieli informatyki i przedmiotów informatycznych – 24.02.2022 r.

Spotkanie warsztatowe pt. „Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym”

Szanowni Państwo!!! Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza rodziców na spotkanie warsztatowe pt.: „Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym” realizowane w ramach projektu „Wsparcie w kryzysie” dnia 27 stycznia 2022 r.… Czytaj więcej »Spotkanie warsztatowe pt. „Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym”