Szkolenie pt. „Asertywność w zawodzie nauczyciela”

Zainteresowani nauczyciele, uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne:

„Asertywność w zawodzie nauczyciela”


Cel szkolenia:
 • Pomoc nauczycielom w kształtowaniu postawy asertywnej w kontaktach z uczniami i rodzicami;
 • Asertywny nauczyciel.

Zagadnienia:
 1. Czym jest asertywność?
 2. Jak uczyć dzieci asertywności?
 3. Asertywność w rzeczywistości szkolnej (kontakty z rodzicami i przełożonymi)

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia – zajęcia stacjonarne: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 22.02.2022 r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:30 (przewidywany czas zajęć – 3 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 18.02.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: