Spotkanie warsztatowe pt. „Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym”

Szanowni Państwo!!!
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza rodziców na spotkanie warsztatowe pt.:

„Zdrowie psychiczne mojego dziecka – zapobieganie kryzysom suicydalnym”

realizowane w ramach projektu „Wsparcie w kryzysie” dnia 27 stycznia 2022 r. w godzinach 16:00 – 17:30 do sali konferencyjnej Ośrodka – Plac Zamkowy 18.

Spotkanie będzie ukierunkowane na wspieranie rodziców uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia psychicznego.

 Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym należy dokonać  do dnia 25 stycznia 2022 r. do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na adres e-mail: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl

W przypadku dużej ilości zgłoszeń warsztat zostanie przeprowadzony z zastosowaniem Platformy Microsoft Teams.

W związku z tym proszę, aby osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu warsztatowym podały adresy poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Warsztat poprowadzą:

Halina Pawińska – wicedyrektor
Kruszakin Małgorzata - pedagog
z poważaniem

Danuta Troska
Dyrektor POPPPiDM