OFERTA FORM DOSKONALENIA – LISTOPAD 2023

1. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI

Tematyka spotkania:

Organizacja V Powiatowego Konkursu Matematyka w Językach Obcych:

 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
 • Termin spotkania: 16.11.2023r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:00

2. Szkolenie stacjonarne „Konstruktywna konfrontacja”

Tematyka spotkania:

Poznanie metody konstruktywnej konfrontacji – rozwiązywania konfliktu na linii nauczyciel – uczeń.

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
 • Miejsce spotkania: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin spotkania: 21 listopada 2023 r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15.00 – 3 godziny dydaktyczne

3. SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Tematyka spotkania:

Organizacja XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania: POPPPiDM
 • Termin spotkania: 8.11.2023 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)