OFERTA FORM DOSKONALENIA – LUTY 2024

1. SZKOLENIE STACJONARNE „Autorytet nauczyciela”

Omawiane treści:

 1. Zwerbalizowanie osobistych przekonań będących podstawą budowania autorytetu,
 2. Korekta niekorzystnych zachowań uwarunkowanych stereotypami w pełnieniu roli nauczyciela,
 3. Poznanie konstruktywnych sposobów budowania autorytetu opartych na osobistych kompetencjach.

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
 • Miejsce spotkania online: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia: wykład z prezentacją, ćwiczenia
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 13 lutego 2024r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 trzy godziny dydaktyczne


Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 12 luty 2024. (poniedziałek) na adres e-mail:
sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl, telefonicznie 71 30 33 923

lub osobiście w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl

2. SZKOLENIE ON-LINE

Temat szkolenia:

„ZASADY ORGANIZACJI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – LOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024”

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce szkolenia: Platforma Microsoft Teams
 • Termin szkolenia: 29 lutego 2024r. (czwartek)
 • Godzina rozpoczęcia: 14:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)