OFERTA FORM DOSKONALENIA – STYCZEŃ 2024

1. SZKOLENIE STACJONARNE „Postawa roszczeniowa uczniów i rodziców wobec szkoły i nauczycieli”

Omawiane treści:

 1. Na czym polega postawa roszczeniowa,
 2. Społeczne podłoże postawy roszczeniowej,
 3. Konflikt z nauczycielem,
 4. Drogi rozwiązania problemu z postawą roszczeniową uczniów i ich rodziców.

Informacje o szkoleniu:

 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
 • Miejsce spotkania online: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
 • Forma szkolenia: wykład z prezentacją, ćwiczenia
 • Koszt szkolenia: bezpłatne
 • Termin szkolenia: 09 stycznia i 30 stycznia (powtórzenie zajęć) 2024r. (wtorek)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 trzy godziny dydaktyczne

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 08 stycznia 2024. (poniedziałek) na adres e-mail: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl, telefonicznie 71 30 33 923 lub osobiście w siedzibie naszego Ośrodka. Druk dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl

Konsultacje doradców metodycznych styczeń 2024:

 • Agnieszka Szawan Paras – 24.01.2023 oraz 31.01.2024 w godzinach 9.00 – 13.00
 • Stelczyk Ewa – 11.01.2023 oraz 18.01.2023 w godzinach 12.00 – 16.00