Spotkanie nt. „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, aktualna oferta sieci szkół na terenie powiatu oławskiego, zasady rekrutacji, organizacja praktyk zawodowych”

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

zaprasza:

doradców zawodowych, pedagogów, psychologów oraz wychowawców klas VIII na spotkanie organizowane w ramach Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych nt. „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, aktualna oferta sieci szkół na terenie powiatu oławskiego, zasady rekrutacji, organizacja praktyk zawodowych

które odbędzie się dnia
13 marca 2023 r. w godz. 12.00-14.00 w siedzibie naszego ośrodka.

Plan spotkania:

  1. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, egzaminy zawodowe – Pani Agnieszka Szawan – Paras, doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
  2. Aktualna oferta szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu oławskiego – przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oławskiego. 2. Zasady organizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkół branżowych – Pani Stanisława Dyblik, Cech Rzemiosł Różnych w Oławie.
  3. Organizacja nauki i przyuczenia do zawodu w OHP – Pan Ryszard Gos, Ochotniczy Hufiec Pracy we Wrocławiu.
  4. Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne wymagane w procesie rekrutacji do szkół branżowych oraz OHP – Pani Danuta Troska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie oraz Pani Magdalena Żuławińska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach.
  5. Pytania i dyskusja.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w spotkaniu
Danuta Troska
Dyrektor POPPPiDM w Oławie

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława
tel.71/313-22-39
e-mail: sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl