Zaproszenie na szkolenie stacjonarne „Konstruktywna konfrontacja”

Zainteresowani nauczyciele,
uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia dla wychowawców

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza na szkolenie stacjonarne:

„Konstruktywna konfrontacja”

Cel szkolenia:

Poznanie metody konstruktywnej konfrontacji – rozwiązywania konfliktu na linii nauczyciel – uczeń.

Omawiane treści:
1. Konfrontacja jako element procesu wychowawczego;
2. Na czym polega metoda konstruktywnej konfrontacji;
3. Przyczyny trudnych zachowań uczniów;
4. Element ryzyka w stosowaniu tej metody;
5. Reguły komunikacji podczas konstruktywnej konfrontacji;
6. Jak ocenic efekt stosowanej metody.

  • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultant PODN Oława
  • Miejsce szkolenia: PODN Oława, ul. Zamkowy 18
  • Forma szkolenia – wykład z prezentacją, ćwiczenia
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 21 listopada 2023 r. (wtorek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15.00 – 3 godziny dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 20 listopada 2023. (poniedziałek) na adres email:
sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl
lub w siedzibie naszego Ośrodka.
Druk dostępny jest na stronie internetowej ośrodka: www.poradnia.olawa.pl