Powiatowy Program Wspomagania Powiatu Oławskiego

Opracowanie powstało na potrzeby projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”

realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji

 „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III POKL Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy szkoleń