W Powiecie Oławskim po raz kolejny ruszyły S I E C I W S P Ó Ł P R A C Y

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół podobnie w ubiegłym roku utworzono  pięć sieci współpracy i samokształcenia, wyłoniono także ich koordynatorów :

LpSiećKoordynator
1Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkołyMaria Węglowska – Wojt
2Jak rozwijać twórcze myślenie uczniówAnna Mazur – Grasza
3Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkoleMałgorzata Mrozińska
4Praca z nowoczesnymi technologiamiTeresa Lewandowska
5Matematyka w edukacji wczesnoszkolnejAnna Tarasiewicz

W każdej z sieci bierze udział do 25 nauczycieli z 36 szkół Powiatu Oławskiego , które przystąpiły do projektu. Nauczyciele – uczestnicy każdej z sieci biorą udział w 5 spotkaniach z koordynatorem (prowadzonych metodą warsztatową). Jednak większość działań będzie odbywać się na platformie www.doskonaleniewsieci.pl.

Za nami już pierwsze spotkania. Uczestnicy zapoznali się z ideą projektu. Ustalono harmonogramy i obszary pracy poszczególnych sieci.

Dyrektorzy z sieci pn „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora” prowadzonej przez panią Marię Węglowską – Wojt wybrali już tematykę spotkań :

  1. 04.12.2014r. – Dokumentacja przebiegu nauczania, ocena pracy nauczyciela
  2. 11.02.2015r. – Nauczanie indywidualne w szkole oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej
  3. 18.03.2015r. –  Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi – spotkanie poprowadzi ekspert zewnętrzny
  4. 20.05.2015r. – Instrukcja kancelaryjna

Na pierwszym spotkaniu sieci „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” zorganizowanym przez Panią Annę Mazur – Graszę uczestnicy szukali inspiracji w wakacyjnych doświadczeniach i przeżyciach wykonując ćwiczenie myślenia twórczego pt. „Podróż inspiruje do aktywności twórczej”. Odpowiadali na pytania „Gdzie byłeś, Co widziałeś, Co przeżyłeś?”.  W podróżach poszukiwali natchnienia do działań twórczych z dziećmi. Oglądali również fragment filmu pt. „Patch Adams” i dyskutowali m.in. o tym, co główny bohater filmu zmieniłby w dzisiejszej rzeczywistości szkolnej gdyby był nauczycielem. Nauczycieli będą trenować kreatywne techniki, aby coraz śmielej wykorzystywać je w szkole.

Do grupy sieci „Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkole” prowadzonej przez  Małgorzatę Mrozińską  zapisali nauczyciele ze szkół ponagimnazjalnych  i gimnazjów.  W tym roku doskonalić się będą w tematach :  absencja uczniów, interwencja policji i sądu w szkole, cyberprzemoc oraz odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela. Najbliższe spotkanie już 8 grudnia w PODN w Oławie.

Pani Teresa Lewandowska – koordynator sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – Bezpieczny Internet” prowadzi swoją grupę przez kolejne tajniki metod interaktywnych i wskazuje na bogactwo zasobów Internetu.

Sieć współpracy i samokształcenia „Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej”  koordynuje Anna Tarasiewicz. Sieć jest skierowana głównie do nauczycieli klas 0 -III oraz nauczycieli przedszkoli oddziałów „0”. Pierwsze spotkanie uczestników sieci odbyło się 5 listopada 2014 r., w którym udział wzięła duża grupa nauczycieli ze szkół podstawowych powiatu oławskiego.  Spotkania sieci nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym na lekcjach matematyki będą miały na celu: integrację uczestników sieci, poznanie idei funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, ustalenie zasad współpracy w ramach sieci, ustalenie zasad obiegu informacji w sieci, nabycie umiejętność korzystania z platformy. W trakcie kolejnych spotkań uczestnicy sieci będą dzielić się swoją wiedzą, wymieniać doświadczeniem oraz wspólnie opracowywać rozwiązania stosowane w szkolnej praktyce.

Udział nauczycieli w doskonaleniu jest bezpłatny .

Do sieci można dołączyć

– wystarczy skontaktować się z biurem projektu  biuro.projektu.olawa@gmail.com;

Małgorzata Mrozińska  –  Koordynator Sieci Współpracy

Na podstawie informacji KSW oraz platformy