Dyżury doradców metodycznych / nauczycieli konsultantów

Wykaz Nauczyciela konsultantów i doradców metodycznych

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie 

w roku szkolnym 2020/2021

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa trzech doradców metodycznych wspomagających nauczycieli:

  • języka polskiego
  • matematyki i informatyki;
  • języków obcych;

oraz nauczyciel konsultant niosący specjalistyczną pomoc w sprawach:

  • wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz specjalistów Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie na rok szkolny 2020/2021:

Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultanta ds. wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia.

Blandyna Rosół-Niemirowska – doradca metodyczny w zakresie doradztwa przedmiotowego z języka polskiego.

Ewa Stelczyk – doradca metodyczny w zakresie doradztwa przedmiotowego z matematyki i informatyki

Agnieszka Szawan – Paras – doradca metodyczny w zakresie języków obcych.


KONSULTACJE W POWIATOWYM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI UDZIELANE BĘDĄ WEDŁUG HARMONOGRAMU KONKRETNEGO METODYKA/ KONSULTANTA

MALANOWSKA JOLANTA –  NAUCZYCIEL KONSULTANT DS. WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

WTOREK 1300 – 1645                  ŚRODA 1000 – 1345            

ROSÓŁ-NIEMIROWSKA BLANDYNA – DORADCA METODYCZNY DS. JĘZYKA POLSKIEGO I PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

ŚRODA 800 – 13 00

STELCZYK EWA – DORADCA METODYCZNY DS. MATEMATYKI I INFORMATYKI                                            

CZWARTEK 1200 – 1600

SZAWAN – PARAS AGNIESZKA – DORADCA METODYCZNY DS. JĘZYKÓW OBCYCH         

ŚRODA 1200 – 1600