Dyżury doradców metodycznych / nauczycieli konsultantów

Wykaz Nauczycieli konsultantów i doradcy metodycznego

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie 

w roku szkolnym 2019/2020

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli działa dwóch doradców metodycznych i 2 nauczycieli konsultantów, niosących specjalistyczną pomoc w sprawach:

  • awansu zawodowego nauczycieli,
  • edukacji matematyczno-informatycznej,
  • edukacji polonistycznej,
  • wychowania,
  • profilaktyki i promocji zdrowia,
  • wspomagania osób zarządzających szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  • wspierania dzieci/ uczniów w rozwoju.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz nauczycieli konsultantów i doradcy metodycznego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie w roku szkolnym 2019/2020:

Jolanta Malanowska – nauczyciel konsultanta ds. wychowania, profilaktyki i promocji zdrowia

Maria Węglowska-Wojt – nauczyciel konsultant ds. zarządzania szkołą i placówką oraz awansu zawodowego

Ewa Stelczyk – doradca metodyczny ds. matematyki i informatyki

Blandyna Rosół-Niemirowska – doradca metodyczny ds. języka polskiego i przedmiotów humanistycznych


KONSULTACJE W POWIATOWYM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI UDZIELANE BĘDĄ W KAŻDY CZWARTEK WEDŁUG HARMONOGRAMU KONKRETNEGO METODYKA/ KONSULTANTA

MALANOWSKA JOLANTA –  NAUCZYCIEL KONSULTANT DS. WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I PROMOCJIZDROWIA

WTOREK 1300 – 1645                  ŚRODA 1000 – 1345            

ROSÓŁ-NIEMIROWSKA BLANDYNA – DORADCA METODYCZNY DS. JĘZYKA POLSKIEGO I PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

WTOREK 1145 – 16 45

STELCZYK EWA – DORADCA METODYCZNY DS. MATEMATYKI I INFORMATYKI                                            

CZWARTEK 1200 – 1700

WĘGLOWSKA-WOJT MARIA – NAUCZYCIEL KONSULTANT DS. ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ I PLACÓWKĄ ORAZ AWANSU ZAWODOWEGO – od 01.10.2019 r.                      

ŚRODA 0800 – 1400