Procedura przyjmowania klientów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie obowiązująca w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 od 1 września 2020 r. do odwołania.

 1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem SARS-CoV2 wprowadza się procedurę przyjmowania klientów PODN.
 2. Zobowiązuje się pracowników PODN do korzystania ze środków ochrony osobistej podczas przyjmowania klientów.
 3. W PODN będą przyjmowane tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Wskazane jest wcześniejsze umówienie wizyty w PODN na konkretną datę i godzinę.
 5. Osoby korzystające z usług PODN informowane są przez pracowników (sekretariat, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych) o obowiązku zakrywania nosa
  i ust, dezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu społecznego podczas wizyty
  w PODN.
 6. Oczekujący na przyjęcie przez pracowników PODN  korzystają z miejsc do tego wyznaczonych, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego (1,5 – 2m).
 7. Prowadzi się rejestr osób przebywających na terenie PODN, korzystających z oferty placówki.
 8. Podczas organizowania form szkoleniowych lub innych wydarzeń  na ternie PODN dostosowuje się liczbę uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie
  nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m² powierzchni dostępnej dla uczestników.
 9. Zwiększa się częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji w pomieszczeniach PODN,
  ze szczególnym uwzględnieniem toalety, uchwytów, poręczy, klamek i innych powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci PODN.