Procedury korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Oławie obowiązujące Czytelników w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 od 1 września 2020 r. do odwołania.

  • Użytkownicy mogą korzystać jedynie z księgozbioru wypożyczalni.
  • Czytelnicy nie mają możliwości korzystania z komputerów w czytelni.
  • W Bibliotece nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.
  • Zasobów czytelni nie udostępniamy na miejscu.
  • Czytelnicy przebywający na terenie Biblioteki są zobowiązani do noszenia maseczek  zachowania bezpiecznej odległości w pomieszczeniu z zastosowaniem dystansu społecznego oraz zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego w instytucjach publicznych.
  • W Bibliotece może przebywać tylko jeden Czytelnik. Po każdym Czytelniku stanowisko jest odpowiednio dezynfekowane.
  • Książki poddawane są kwarantannie przez okres 10 dni.
  • Zwiększa się częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń Biblioteki Pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem toalety, uchwytów, poręczy, klamek
    i innych powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci Biblioteki.