POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów
klas IV–V oraz VI–VII szkół podstawowych
do udziału

w POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT

Konkurs odbędzie się 14.04.2023r w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie przy Placu Zamkowym 18. Organizatorami konkursu są Agnieszka Szawan – Paras (doradca metodyczny), Małgorzata Władyka (Szkoła Podstawowa nr 4 w Oławie) oraz wydawnictwo Macmillan Polska sp. z o.o

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 05.04.2023r na adres mailowy: arturagnieszka@poczta.onet.pl