Rozstrzygnięcie konkursu „Powiatowy konkurs języka angielskiego MacMillan Primary School Tournament” 2023

W Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie odbył się 14 kwietnia 2023r POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT.

Konkurs przeznaczony był dla dwóch grup uczniów szkół podstawowych klas IV – V oraz VI – VII.  W sumie w  konkursie wzięło udział 36 uczniów z 10 szkół podstawowych naszego powiatu.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Laureaci:

Klasy IV – V

  • I miejsce – Viktoria Borkowska SP nr 3 w Oławie
  • II miejsce – Maja Zaskórska PSP w Miłoszycach
  • III miejsce – Elena Dudycz SP nr 4 w Oławie
  • Nagroda dodatkowa Maja Świerzko SP nr 4 w Oławie

Klasy VI – VII

  • I miejsce – Amelia Menartowicz SP nr 5 w Oławie
  • II miejsce – Maja Kozulak PSP w Miłoszycach
  • III miejsce Szymon Sucharski SP w Chwalibożycach

 

Nagrody w Konkursie wręczali przedstawiciele władz Powiatu Witold Niemirowski Starosta Oławski, Magdalena Bronowiska – Romei Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia, Danuta Troska dyrektor POPPPiDM w Oławie oraz Andrzej Skwiercz przedstawiciel wydawnictwa McMillan.

Patronat nad Konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Oławie.

Nagrody w Konkursie ufundowało wydawnictwo MCMillan.

Organizatorami Konkursu były: Agnieszka Szawan Paras doradca metodyczny POPPPiDM w Oławie oraz Małgorzata Władyka nauczyciel języka angielskiego w SP nr 4 w Oławie.