HARMONOGRAM III POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYKA W JĘZYKACH OBCYCH

Konkurs Matematyka w Językach Obcych

Drużynowy konkurs dla uczniów klas I – V szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiatu Oławskiego

Konkurs ten odbędzie się 17 listopada 2021 r. (środa) w następujących godzinach

  1. o godzinie 13:00 – część właściwa
    Uczniowie przystępują do części zasadniczej o godzinie 13:00, klikając na właściwy link, rozwiązują zadania i przesyłają odpowiedzi. Mają na tę część godzinę, czyli 60 minut. Następnie niezwłocznie o godzinie 14:00 uruchamiają obowiązkowo dogrywkę.

    Link dla ucznia w celu rozwiązania zadań i przesłania odpowiedzi:
  1. o godzinie 14:00 – dogrywka na czas (dla wszystkich)
    W dogrywce istotna jest właściwa odpowiedź i czas. Dodatkowe punkty zdobywa ten zespół, który rozwiąże dogrywkowe zadanie poprawnie jako pierwszy.

    Link dla ucznia w celu rozwiązania zadań i przesłania odpowiedzi:

Odnośnik: