Informacja o pracy Doradców metodycznych i Nauczyciela konsultanta

Informujemy, że pracownicy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, doradcy metodyczni i nauczyciel konsultant od dnia 4 listopada 2020 r. pracują zdalnie.

W związku z powyższym wszelkie sprawy załatwiane są drogą mailową bądź telefonicznie.

Informacja o adresach mailowych w zakładce kontakt.