Konferencja online pt. „Autyzm. Większa wiedza – większa pomoc”

Zainteresowani nauczyciele,wychowawcy, szkolni specjaliści!!!
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na konferencje online:

„Autyzm. Większa wiedza – większa pomoc”


Wystąpienie i program konferencji:
  • Wicedyrektor POPPPiDM w Oławie p. Haliny Pawińskiej – Autyzm w badaniach dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie.
  • p. Anna Jedynak – Wypych – Praca edukacyjno – terapeutyczna z uczniem ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera.
  • p. Marzena Kuriata – Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z uczniami ze SPE.
  • p. Barbara Zawiślak – Kotwica – Integracja sensoryczna w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
  • p. Aneta Ratke i p. Danuta Ostrowska – Szczupał – Dobre praktyki w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

  • Koordynator konferencji: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce konferencji online: Platforma Microsoft Teams
  • Termin konferencji: 30.03.2022 r. (środa)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:30

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną konferencją proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 25.03.2022 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat konferencji, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania loginu i hasła umożliwiającego udział w konferencji.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!