Konferencja otwarcia roku szkolnego 2020/2021

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

zaprasza dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz liderów WDN

na Konferencję otwarcia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 12.00 do sali konferencyjnej

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie pl. Zamkowy 18

W programie konferencji:

  • przedstawienie oferty Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Oławie
    ze szczególnym uwzględnieniem działań zaplanowanych przez doradców metodycznych tut. Ośrodka;
  • przedstawienie oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Oławie;
  • przybliżenie oferty imprez zaplanowanych na najbliższe miesiące: konkursów powiatowych, szkoleń, działań
    w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.09.2020 r. na adres mailowy placówki: podn@op.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Z poważaniem
Danuta Troska
dyrektor POPPPiDM w Oławie