Konsultacje grupowe z zakresu awansu zawodowego i prawa oświatowego – marzec 2021

Szanowni Państwo!!!

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza w marcu na nieodpłatne konsultacje grupowe z zakresu awansu zawodowego i prawa oświatowego

Data konsultacjiGodzina konsultacjiGrupa docelowaTematyka konsultacjiZgłoszenie udziału
w konsultacji
do dnia
16.03.2021
(wtorek)
17.00 – 18.00Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanegoZagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem kwalifikacyjnym.
15.03.2021 r.
18.03.2021
(czwartek)
17.00 – 18.00Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela mianowanegoZagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem egzaminacyjnym.
17.03.2021 r.
23.03.2021
(wtorek)
17.00 – 18.00Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela kontraktowegoZagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem kwalifikacyjnym.22.03.2021 r.
25.03.2021
(czwartek)
17.00 – 18.00Dyrektorzy i kadra kierownicza szkół, zainteresowani nauczycielePrawne aspekty stosunku pracy nauczycieli.24.03.2021 r.

UWAGA
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

  • Podczas konsultacji będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników związane z tematyką spotkania
  • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. prawa oświatowego i awansu zawodowego  
  • Miejsce konsultacji online: Platforma Microsoft Teams

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi konsultacjami proszone są o zgłoszenie udziału na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranej konsultacji, imię, nazwisko, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams, umożliwiającego udział w wybranym spotkaniu.