Szkolenie „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i ich ochrona prawna” 23 marca 2023r.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na szkolenie online:

„Odpowiedzialność prawna nauczycieli i ich ochrona prawna”


Zagadnienia:
  1. Poznanie odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej i cywilnej nauczycieli w świetle prawa.
  2. Poznanie przepisów prawa w zakresie ochrony prawnej i dobrego imienia nauczyciela.
  3. Zasady odpowiedzialności nauczyciela w świetle zmian w Karcie Nauczyciela.

  • Osoba prowadząca: Iga Niemirowska – radca prawny
  • Miejsce szkolenia : Platforma Microsoft Teams
  • Forma szkolenia: zajęcia online (zdalne), wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja
  • Koszt szkolenia: bezpłatne
  • Termin szkolenia: 23 marca 2023 (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:30 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia ??????? r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: