Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – Zasady organizacji powiatowego konkursu matematyczno – logicznego w roku szkolnym 2022/2023

„ZASADY ORGANIZACJI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO – LOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”


  • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk – doradca metodyczny PODN w Oławie
  • Miejsce szkolenia : Platforma Microsoft Teams
  • Termin szkolenia: 16 marca 2023 (czwartek)
  • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas zajęć – 2 godz. dydaktyczne)

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia ??????? r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) faksem  pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski, bądź w odnośniku poniżej.


Odnośniki: