OFERTA FORM DOSKONALENIA – KWIECIEŃ 2021

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni, dyrektorzy!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zaprasza do udziału w oferowanych formach doskonalenia on-line w miesiącu kwietniu

Miejsce form doskonalenia – Platforma Microsoft Teams

KONSULTACJE

 1. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ

Podczas konsultacji będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników związane z tematyką spotkania.
Informujemy, iż niezależnie od trwania oferowanych konsultacji zbiorowych mogą Państwo korzystać z konsultacji za pośrednictwem adresu mailowego awans.zawodowy@op.pl

 • Termin i godzina spotkania: 08.04.2021 r., godz. 17.00 – 18.00
 • Grupa docelowa: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
 • Temat spotkania: Zagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. awansu zawodowego i prawa oświatowego PODN
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 08.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 13.04.2021 r., godz. 17.00 – 18.00
 • Grupa docelowa: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
 • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. awansu zawodowego i prawa oświatowego PODN
 • Temat spotkania: Zagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 12.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 20.04.2021 r., godz. 17.00 – 18.00
 • Grupa docelowa: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego
 • Temat spotkania: Zagadnienia związane z przebiegiem stażu, sporządzeniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. awansu zawodowego i prawa oświatowego PODN
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 19.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 22.04.2021 r., godz. 17.00 – 18.00
 • Grupa docelowa: Dyrektorzy i kadra kierownicza szkół, zainteresowani nauczyciele
 • Temat spotkania: Ocena pracy nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
 • Osoba prowadząca: Nauczyciel konsultant ds. awansu zawodowego i prawa oświatowego PODN
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 21.04.2021 r.

2. KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

 • Termin i godzina spotkania: 12.04.2021 r., godz. 14.00 – 15.30
 • Temat spotkania: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Diagnoza potrzeb. Kwalifikowanie do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/placówce.
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 09.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 13.04.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Jak prowadzić rozmowy z uczniem i rodzicami w związku z objęciem ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole/placówce
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 09.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 19.04.2021 r., godz. 14.00 – 15.30
 • Temat spotkania: Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka w szkole/placówce
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 14.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 20.04.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Planowanie i koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o orzeczenie do kształcenia specjalnego
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 14.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 26.04.2021 r., godz. 14.00 – 15.30
 • Temat spotkania: Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/placówce. Udzielanie pomocy w warunkach pandemii oraz nauczania zdalnego
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 21.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 27.04.2021 r., godz. 12.00 – 13.30
 • Temat spotkania: Praca nauczycieli i wychowawców z uczniem z chorobą przewlekłą
 • Osoba prowadząca: Ewa Walejewska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 21.04.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi konsultacjami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranej konsultacji, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranej konsultacji.


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA (SWiS)

 1. SWiS NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 • Termin i godzina spotkania: 15.04.2021 r., godz. 15.00 – 17.30
 • Temat spotkania: Ewaluacja próbnego egzaminu z j. polskiego 2021 (wnioski i spostrzeżenia).
 • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 14.04.2021 r.

2. SWiS NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

 • Termin i godzina spotkania: 21.04.2021 r., godz. 15.00 – 16.00
 • Temat spotkania: Dobre praktyki w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych 2021 – wymiana doświadczeń
 • Osoba prowadząca: Agnieszka Szawan – Paras
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 20.04.2021 r.

3. SWiS NAUCZYCIELI MATEMATYKI

 • Termin i godzina spotkania: 22.04.2021 r., godz. 15.00
 • Temat spotkania: Jak przeprowadzić zdalnie konkurs przedmiotowy – trudności i wyzwania zdalnej edukacj. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego
 • Osoba prowadząca: Ewa Stelczyk
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 20.04.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi spotkaniami SWiS proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat wybranego spotkania SWiS, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane kontaktowe – telefon, e-mail) w celu otrzymania loginu i hasła do platformy Microsoft Teams. umożliwiającego udział w wybranym spotkaniu SWiS.


SZKOLENIA

 • Termin i godzina spotkania: 19.04.2021 r., godz. 16.00 – 17.30 16.30 – 18.00
 • Temat spotkania: Wakelet i Padlet – cyfrowe narzędzia do przygotowania zajęć oraz tworzenia wspólnych kolekcji
 • Osoba prowadząca: Magdalena Maziarz, Agnieszka Szawan – Paras
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 16.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 20.04.2021 r. 28.04.2021 r., godz. 17.00 – 19.15
 • Temat spotkania: Empatia – jak ją kształtować u dzieci?
 • Osoba prowadząca: Jolanta Malanowska
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 19.04.2021 r.

 • Termin i godzina spotkania: 21.04.2021 r., godz. 14.00 – 16.00
 • Temat spotkania: Profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty twórz i udostępniaj (szczegóły w odnośniku poniżej)
 • Osoba prowadząca: Edukator DBP
 • Termin przesłania zgłoszenia udziału: 20.04.2021 r.

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi szkoleniami proszone są o zgłaszanie udziału na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia), faksem pod numerem telefonu 071/3033923 lub w siedzibie naszego Ośrodka
Druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Ośrodka w zakładce wnioski bądź poniżej.

Odnośniki:


Załączniki: